Healthz BV, gevestigd aan de Opaallaan 1180, 2132 LN Hoofddorp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Inleiding

Wij respecteren de privacy van personen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

Deze privacyverklaring is bestemd voor al onze klanten met wie wij een overeenkomst hebben en/of klanten die via onze website persoonsgegevens aan ons verstrekken.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Welke persoonsgegevens verwerken we van u en met welk doel?

Relatiegegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van u persoonlijk of door achterlating van deze gegevens op de website als u via onze website een sollicitatie verricht of als u zich aanmeldt voor de mailinglist nieuwsbrief en vacatures. Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, vragen wij u om uw voor-, achternaam, emailadres en telefoonnummer. Deze contactinformatie vragen we van u zodat we met u contact op kunnen nemen.

Als u via onze website een sollicitatiebrief, curriculum vitae en certificaat uploadt, verwerken wij deze gegevens van u om die aan potentiële opdrachtgevers te verstrekken. U geeft door het uploaden van deze gegevens uw toestemming, maar wij hebben daarbij ook een legitiem belang om de opdrachtgever en u zo goed mogelijk te informeren over de capaciteiten en wensen van de sollicitant die in deze documenten naar voren wordt gebracht.

Wij bewaren deze persoonsgegevens tot 7 jaar na een einde van een eventuele overeenkomst mede omdat we dat ook fiscaal verplicht zijn.

Als geen overeenkomst tot stand komt bewaren we deze gegevens maximaal een jaar. Het komt voor dat we u om toestemming verzoeken om deze gegevens van u gedurende 1 jaar in portefeuille te houden als we inschatten dat in die periode voor u relevante vacatures vrijkomen.

Financiële gegevens

Om ervoor te zorgen dat wij de juiste factuur aan de juiste partij versturen, verwerken we ook persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal zeven jaar daarna. Daarnaast vernietigen wij deze persoonsgegevens niet totdat de factuur is betaald en in geval van een procedure voor de duur van deze procedure.

Internetsites van derden

Op onze website vindt u links naar social media (Instagram, Linked-
in, Twitter en Facebook). Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben.

Contact of andere vragen

U kunt bij ons een contactformulier invullen of vragen stellen. In dat geval kunnen wij ook naar persoonsgegevens vragen. Het verwerken van deze persoonsgegevens heeft voor ons een gerechtvaardigd belang zodat we u kunnen benaderen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat uw verzoek is afgewikkeld en tot 6 maanden daarna voor het geval u naderhand nog meer vragen heeft zodat wij uw informatie er dan meteen bij kunnen pakken.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

De cookies op onze website gebruiken we alleen om onze website beter te laten functioneren.

U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

We verstrekken geen gegevens aan derden voor marketingdoelen behalve als je bij ons hebt aangegeven dat je geïnteresseerd bent in bepaalde diensten.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:
1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
2. de inzage in uw persoonsgegevens;
3. het corrigeren van terechte fouten;
4. het verwijderen van verouderde gegevens;
5. het intrekken van toestemming;
6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en het overdragen van uw gegevens naar een derde.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik dit dan doen?

U kunt een verzoek zoals hierboven bedoeld heel eenvoudig bij ons indienen door een mail te sturen naar onderstaand contactpersoon/FG.

Diversen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden.

Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten de EER.

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Healthz
Contactpersoon / FG: Eegje de Leeuw
Opaallaan 1180, 2132 LN Hoofddorp
+31 (0) 20 244 3798
info@healthz.eu